Over Hekate

​HEKATE ​is de godin van de intuïtie en de wegkruising. Ze kan drie kanten uitkijken en daardoor het verband leggen tussen verleden, heden en toekomst. Dat is niet alleen een mooie verzinnebeelding maar ook de essentie van erfgoedonderzoek.

​HEKATE erfgoedonderzoek is een initiatief van Claartje Verloove. Ze werkte van 2000 tot 2015 voor de Vlaamse overheid, bij wat toen de afdeling Monumenten & Landschappen was, later Ruimte & Erfgoed en vandaag het agentschap Onroerend Erfgoed. Ze bouwde daar ruime ervaring op in het inventariseren van bouwkundig erfgoed onder meer in functie van het Vlaams en lokaal erfgoedbeleid, beschermingen, (ruimtelijke) uitvoeringsplannen en de vaststelling van ankerplaatsen. Daarnaast bouwde ze expertise op in de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, meer bepaald in het omschrijven en motiveren van erfgoedwaarden, in het formuleren van beheersdoelstellingen en in de juridische aspecten van de bescherming van onroerend erfgoed en cultuurgoederen in monumenten. Sinds de oprichting van HEKATE in 2016 is ze vooral gespecialiseerd in de opmaak van beheersplannen voor monumenten en stads- en dorpsgezichten, in het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek in functie van restauratie- en (her)bestemmingsprojecten, in erfgoedtoetsen en in de inventarisatie van grotere bouwkundige gehelen zoals kerkhoven en begraafplaatsen en stads- en dorpsgezichten.

Claartje VerloovE

Claartje Verloove studeerde Kunstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (1997) en behaalde een master's degree aan het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (1999).  Van 2000 tot 2011 werkte ze als erfgoedconsulent voor Vlaams-Brabant. Van 2012 tot 2015 was ze erfgoedonderzoeker, team- en procesverantwoordelijke bescherming   bouwkundig erfgoed. Sinds 2016 is ze zaakvoerder en erfgoedonderzoeker bij HEKATE erfgoedonderzoek.