Welkom bij HEKATE

Beheersplannen - Inventarisatie - Erfgoedtoets - Erfgoedonderzoek - (Bouw)historisch Onderzoek

HEKATE wil een antwoord bieden op de groeiende vraag naar inventarisatie en waardering van bouwkundig erfgoed​. HEKATE is partner van openbare besturen voor de uitwerking van een (inter-)gemeentelijk erfgoedbeleid, verleent advies aan ontwerpers bij herbestemming, onderhouds- en restauratiewerken en staat eigenaars van beschermd erfgoed bij in de opmaak van beheersplannen.  ​

AANBOD
PORTFOLIO
OVER HEKATE
CONTACT